FLEXIBILISERING EN GEPERSONALISEERD LEREN

EEN VERRASSEND BEGIN

De kennissessie Gepersonaliseerd leren en flexibilisering was met bijna 70 deelnemers een voorbeeld hoe je met veel mensen tóch interactief, gepersonaliseerd en gedifferentieerd kennis kunt delen en creëren. De sessie had een verrassend begin, met voor elke deelnemer een op naam gereserveerde stoel én voor de helft van het publiek een persoonlijke boodschap ónder de stoel.

GÉRARD HENDRIKS, DOCENT ORGANISATIEKUNDE HAN

“De start van de workshop 'Gepersonaliseerd Leren' bood een mooi voorbeeld van practice what you teach: op de stoel lag een welkomstkaart met mijn naam en onder de stoel was bij verrassing de naam geplakt met wie ik een kennismakingsgesprek ging voeren over onze leervragen!
Aan het eind van de workshop zijn we weer aan elkaar gekoppeld om te bespreken wat we daadwerkelijk met alle goede ideeën zouden gaan doen. Een mooi voorbeeld van in- en uitchecken die zelfs in een groep met 70 deelnemers mogelijk is.”

WHY

In de eerste ronde stond de WHY-vraag centraal: “Gepersonaliseerd en flexibel onderwijs; Waarom zou je er mee beginnen? Wat levert het de student op?” Deelnemers hebben dit in tweetallen besproken.HOW

In de tweede ronde zoomden we in op de HOW: In een interview met Ingrid van Kraaij (ROC Nijmegen) en Bjorn Bouwens (InHolland) en Sabrina en Wies (studenten van ROC Nijmegen) van ROC Nijmegen deelden zij hun ervaringen met het werken en studeren in een gepersonaliseerde leeromgeving.


Dit was een interactief onderdeel met veel vragen uit het publiek over:

 • de fundamenten en visie onder het gepersonaliseerd onderwijs,
 • over welke organisatorische randvoorwaarden dan belangrijk zijn,
 • of hoe de digitale leeromgeving ondersteunend kan zijn om de studenten te volgen,
 • over wat docenten dan moeten kunnen,
 • over wat het vraagt van het onderwijsteam en de samenwerking,
 • over wat het betekent voor de student en hoe zij dan beter leren.

WIES, STUDENT ROC NIJMEGEN


“ Door deze manier van leren blijf ik ook na mijn opleiding steeds onderzoeken en kritische vragen stellen, ik probeer dit nu ook in mijn werkcontext over te dragen aan collega’s.”

Ingrid van Kraaij citeerde Sjef Drummen (initiatiefnemer van Agora onderwijs in Nederland) met de metafoor dat we allemaal (opleiders én studenten) besmet zijn met het “schimmel” van het onderwijs. Dat we allemaal denken dat het onderwijs zoals het nu is, zo hardnekkig in ons denken en doen zit, waardoor we moeilijk op een andere manier ernaar kunnen kijken. Veranderend tijdperk vraagt om een andere aanpak. Hierbij gaf ze aan dat je je telkens weer moet afvragen ‘Waarom doen we het zó? wat levert dat op aan leergedrag en leereffect? Een herkenbaar ‘schimmel’ en een prettige metafoor, die ook herkend werd in het Onderwijsvragenboek van Boonstra en anderen (2019).


Op basis van dit alles kon elke deelnemer individueel zijn eigen specifieke vraag formuleren rondom gepersonaliseerd leren inclusief een concrete wens waarmee hij/zij naar huis wilde.WHAT

Na de lunch, kwam de groep in de derde ronde weer bij elkaar om met elkaar het WHAT te onderzoeken: We constateerden dat de interactie tussen MBO en HBO-docenten van meerwaarde was: in groepen hebben zij elkaars vragen verkend, elkaar adviezen gegeven, contacten gelegd en gegevens uitgewisseld. De experts uit de interviews zijn bij de verschillende groepen aangesloten. Dit zorgde voor mooie inzichtmomenten bij deelnemers.Terug naar de WHY

Tot slot sloten we af met de WRAP-up en terug naar de WHY: de koppels uit het begin van de sessie zochten elkaar weer op oop om de belangrijkste inzichten te delen. Ze maakten tot slot afspraken over hoe zij elkaar kunnen helpen bij het herinneren aan hun vervolgstappen.

GÉRARD HENDRIKS, DOCENT ORGANISATIEKUNDE HAN

“Ik heb als HBO-docent veel mooie praktijkvoorbeelden van collega's van het MBO gehoord. Zo wil ik bij de start van elke module, samen met de studenten, stevig gaan stilstaan bij hoe zij denken de leeruitkomsten te gaan behalen en hoe ieder van hen de eigen regie hierin kan pakken.
Het samenwerkend leren krijgt hierbinnen veel meer aandacht als het aan mij ligt”.

In de pauze ging de interactie gewoon door. De deelnemers gaven vooral aan heel veel aan het interview gehad te hebben. Het besprekenen van de verschillende vraagstukken zorgde ook voor inspiratie.

Geluiden die we opvingen:

 • Er zijn veel aspecten over gepersonaliseerd leren duidelijker geworden en tegelijkertijd roept dat de vraag op: hoe gaan we hier nu in het team verder vorm aan geven?
 • Fijn om de ontwikkelingen van MBO en HBO te horen rondom dit thema; er is al veel ervaring en goed om met elkaar de dilemma’s te bespreken.
 • Veel nieuwe mensen ontmoet en mijn vragen kunnen stellen vanuit mijn eigen context.
 • Fijn om met docenten en andere professionals ons zo te verdiepen in dit thema.
 • Inspirerend om de ervaringen en het gedoe te horen vanuit het interview.