STUDIESUCCES

Hoe hangt motivatie samen met studiesucces? En welke impact kun je als docent maken op die motivatie? Deze vragen stonden centraal tijdens de kennissessie Studiesucces. En ook: hoe beïnvloed je het gedrag van de student? En wat kan je doen om een hogere betrokkenheid in de klas te realiseren?


Dertig deelnemers namen deel aan de sessie en we concludeerden gezamenlijk: studiesucces betekent voor iedereen iets anders, er is geen eenduidige definitie. Je kunt wel studiesucces proberen te vertalen naar gedrag: welk gedrag zou je graag bij de student zien om in jouw specifieke situatie het studiesucces te verhogen?


Het gedragsmodel van Fogg is, wat ons betreft, het juiste model om inzicht te verkrijgen en om in te zetten. Door op het juiste moment de juiste interventie in te zetten, kan de emotie bij leren beïnvloed worden en vertoont de student het gewenste studiegedrag. We hebben gezocht naar concrete voorbeelden bij mogelijke interventies. Voorbeelden zijn studenten een keuze bieden wanneer ze een leeractiviteit willen ondernemen, verwachtingen kenbaar maken om aanwezigheid te verhogen en congruent zijn in gedrag en structuur: biedt de leeromgeving voldoende mogelijkheden om bijvoorbeeld de participatie te kunnen verhogen?


LIDWIEN STURING, HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

"Studentsucces.
Tevreden studenten die zonder al te veel vertraging met veel plezier de studie doorlopen".

Het gebrek aan tijd liet het niet toe om voor iedereen handvatten te formuleren. Daarom hebben Peter en ik het aanbod gedaan om een vervolgsessie in te plannen en deze alsnog te maken. Ook per e-mail houden we contact; we zijn benieuwd naar het vervolg!