OMGAAN MET LASTIGE GROEPEN

Verzuim: “Een student niet kunnen bereiken, ondanks de vele gesprekken.”
Urgentie: “Mijn studenten zeggen dat ze het nut niet inzien van het naar de les gaan.”
Groepsdynamica: “Een klein groepje ongemotiveerde studenten beïnvloed de rest van de groep.”
Ongemotiveerde studenten: “Het lukt me niet om een vier uur durende les, de studenten actief te houden.”

Afsluitende werkvorm: In de knoop!

Benodigdheden: lang touw (action), schaar, 10/15 min.

Iedereen staat in een grote kring en moet samen met beide handen het touw vasthouden. Vervolgens maakt de docent duidelijk wat er gebeurt als niet iedereen even betrokken is (het touw op dezelfde manier vasthoudt). En wat dat zegt over de invloed die je hebt in het team, trekker, duwer, meeloper, loslater etc.

Daarna wordt het touw in stukken geknipt door de docent, zodat ieder een stuk touw heeft. Je laat iedereen aan de uiteinden een knoop leggen, zodat het niet rafelt. Tot slot laat je de deelnemers een 8e knoop maken in het midden van het stuk touw. Terwijl ze de knoop in het midden maken bedenkt de deelnemer welke actie hij/ zij gaat uitvoeren met betrekking tot het onderwerp. Je mag de knoop pas losmaken als je het doel hebt bereikt!

Tot slot laat je de deelnemers een 8e knoop maken in het midden van het stuk touw. Terwijl ze de knoop in het midden maken bedenkt de deelnemer welke actie hij/ zij gaat uitvoeren met betrekking tot het onderwerp. Je mag de knoop pas losmaken als je het doel hebt bereikt!