PROGRAMMATISCH TOETSEN

Bij programmatisch toetsen wordt het toetsprogramma doelbewust vormgegeven met het idee dat geen enkele beoordeling of toets perfect is maar dat het geheel wel de perfectie benadert.

“Datapunten moet je niet zien als losse onderdelen, maar eigenlijk geven deze iedere keer de student feedback op het grotere geheel.”


In de ochtend delen diverse docenten én studenten hun ervaringen met programmatisch toetsen. Zo heeft de opleiding Ergotherapie van Hogeschool Rotterdam de afgelopen jaren in een onderwijsvernieuwingstraject besloten om de hoeveelheid toetsen aanzienlijk te verminderen. De focus komt hierdoor veel meer te liggen op de feedback

Karen is onder de indruk van de eerstejaars student van Ergotherapie:


“Studenten die al na 15 weken zoveel zicht hebben op hun eigen leerproces, wauw dat hebben onze derdejaars studenten niet eens.”

Net zoals Hogeschool Rotterdam ziet ook de HAN bij de opleiding Mondzorgkunde dat een verandering in de toetsing ander gedrag van studenten uitlokt.

Marjo:


‘Studenten krijgen zelf veel meer regie over het eigen leerproces. Ze zijn actief in het vragen en verzamelen van feedback.’

Ook de opleiding Voeding en Diëtetiek van de HAN zijn druk bezig met de implementatie van programmatisch toetsen.


Karen:


‘Het is een uitdaging om ons grote docententeam erin te betrekken, het is écht een verandering in de manier van denken en doen!’

Last but not least is het team Welzijn MZ en PW Gildeopleidingen ROC Venray aanwezig (tevens genomineerd voor onderwijsteam van het jaar). Zij zijn drie jaar geleden gestart met de implementatie van de HILL principes. Een aantal studenten zijn bovendien HILL-ambassadeur geworden.

‘Wij worden als studenten echt gezien, feedback is zoveel waardevoller dan enkel een cijfer’.

Na de pauze stond de sessie in het teken van kennis opdoen, ervaringen uitwisselen en deze vertalen naar de eigen onderwijspraktijk.

Dominique Sluijsmans:


“Mijn droom is dat het examen ooit alleen maar ceremonieel is, hoe kan het zijn dat studenten na 4, 5, 6 jaar in spanning moeten afwachten op hun uitslag?”

Gedurende de kennissessie werken docenten aan een eigen ontwikkelvraag. Het sparren met andere opleidingen leverde veel op:

“Fijn om met andere opleidingen uit te wisselen, we hebben al een afspraak gemaakt om bij elkaar te gaan kijken.”

En de beste les daarin is…

Student: "Zorg ervoor dat je niet OVER ons praat, maar MET ons praat!