Beroepsonderwijs na corona

Peter Loonen gaat in op het ontwikkelen van scenario’s voor het onderwijs na de Corona lockdown. Vragen die aan de orde komen zijn wat de noodzaak is voor blended onderwijs ná de lockdown en welke voordelen er te behalen zijn. Belangrijk aandachtspunt is hoe de opbrengsten van een jaar online werken zoveel mogelijk benut kunnen worden.