SAMENWERKSESSIE "Bewaken en uitbreiden van de kwaliteit van (online) onderwijs"

Na de lezing van Peter zijn we in drie grote groepen uiteen gegaan voor samenwerksessies op thema's. In onze sessie staat het gesprek over “Het bewaken en uitbreiden van de kwaliteit van (online) onderwijs” centraal. Een groot onderwerp om online met elkaar te verkennen. Daarom hebben we er voor gekozen het gesprek in te richten aan de hand van de drie doeldomeinen van onderwijs volgens Biesta. Wat kunnen we leren van het afgelopen jaar en welke kansen zien wij met elkaar op het gebied van kwalificatie, persoonlijke ontwikkeling en socialisatie?

In subgroepen hebben we in break-out rooms met elkaar ervaringen en inzichten uitgewisseld op elk domein. En dan merk je weer dat je over het onderwijs nooit raakt uitgepraat. Het uur was zo om.

Onderstaand tref je de opbrengsten van deze sessie.

Check ook “de vrije kolom”; misschien stof tot nadenken voor een volgende sessie?

KWALIFICATIE


Uiteenlopende digi-ontwikkeling onder docenten. De groep voor wie digitaal werken makkelijk is, begrijpt de groep niet voor wie het ongemakkelijk is. Professionalisering docenten is belangrijk.

- Kleine opdrachten laten maken in groepjes - Online lessen inkorten - Korte instructie - Padlet en Lesson Up krijgen goede recensies - Student betrekken - I-coaches voor hulp - Leenlaptops

Het samenstuderen van studenten ook na de les stimuleren.
Student betrekken in het inrichten van het lesprogramma.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING


Waar hebben we het over? Reflectie en beschouwing en interacties. Aandacht voor ontwikkeling als zelfregulatie, zelfstandigheid, eigen regie, zelfvertrouwen, communiceren, feedback. SLB is belangrijk.

Bevestiging dat interactie en leren in kleine groepen belangrijk is om leren te faciliteren.

Aanleren van strategieën bevordert persoonlijke ontwikkeling.

SOCIALISATIE


Het houden van contact. Een kort belletje, een whapje (ervaring is dat cursisten dit waarderen … 'online generatie'). Laat zien dat je ze gezien hebt. Zowel positief als negatief bekrachtigen van gedrag.

Practice what you preach. Je socialiseert door het voorbeeldgedrag van ander, door inzicht in eigen normen en waarden en die van anderen. Zorg dat je hier aandacht aan schenkt in online onderwijs als ook aan 'informeel leren'.

Kennis vs. Vaardigheid De huidige situatie maakt nog meer zichtbaar waar kansen liggen om de opleidingen verder te verbeteren.
Professionele houding. Zorg dat student feeling krijgt met werkveld.

VRIJE KOLOM


Gooi het oude roosteren in de prullenbak. Meer waardering voor leren buiten school.

Studenten worden zelfstandiger van online onderwijs maar de drempel voor participeren is hoger.

Wat doen wij nu even NIET

Kans: integreren van NL in andere vakken.

Dat het voor ons als docenten ook niet altijd makkelijk is. Als studenten dat zien, dan komt er ook meer wederzijds begrip.