SAMENWERKSESSIE “Toetsen en examineren in blended onderwijs”

Toetsen en examineren in de blended leeromgeving: Hoe doen we dat? Wat betekent dat voor onze studenten? Wat betekent dat voor de docenten? Hoe borgen we de kwaliteit van toetsen? Hoe zit het met privacy? Welke toetsen bieden we wel digitaal aan? Welke niet? Toetsen en examineren in blended onderwijs is een uitdaging waar iedereen binnen het onderwijs mee te maken heeft gehad tijdens de lockdown. Een onbekend terrein voor velen. We doken er met zijn allen in en we kwamen met veel ervaring en vragen weer boven.

Tijdens deze samenwerksessie is met ongeveer 50 deelnemers stil gestaan bij de ervaringen die afgelopen jaar zijn opgedaan en hebben we de grootste successen, blunders en tips met elkaar gedeeld. In 3 rondes is in break-out rooms gesproken over die ervaringen, met daarbij telkens één vraag als leidraad. Alle input is op een padlet gezet, om zo de inzichten met elkaar te delen.

Hieronder een aantal highlights. Klik voor de volledige padlet op de onderstaande button:

WAT IS JE GROOTSTE SUCCES MET TOETSEN EN EXAMINEREN IN DE BLENDED LEEROMGEVING?


Stefanie: “Er wordt anders getoetst met andere toetsvormen. Er is meer aandacht besteed aan het doel van de toets.”

Joke “We hebben heel veel kennis opgedaan over de do’s en de do’nts van digitaal/ online toetsen en examineren.”

Anoniem “Er is veel afstemming geweest tussen onderwijsteams en examenbureau/ examencommissie omtrent de wijze van examenafname. Dit is vastgelegd in memo’s en protocollen. Hierdoor hebben studenten, ondanks de beperkingen, hun diploma kunnen behalen”.

WAT IS JE STOMSTE UITGLIJDER?


Anoniem “Via whatsapp bleken de studenten tijdens het examen alle antwoorden met elkaar te delen; daar kwamen we pas achteraf achter. De docent was zoo blij dat ze het zo goed gemaakt hadden :)”

Anoniem “Student heeft examen naar 2 docenten gestuurd en die leverden allebei een andere beoordeling in.”

Anouk “Beeld aan laten staan met een student terwijl ik met collega's even alle feedback ging doornemen ;-)”.

WAT IS JE BRILJANTSTE TIP


Joke “ We zijn studenten gaan inzetten bij het beoordelen van elkaars toetsen, wel de vorm aangepast, maar dat is ons goed bevallen, en we krijgen van studenten daar positieve reacties op. Studenten zijn nu veel meer bezig met de inhoud van wat ze moeten laten zien.”

Simone “Student leert van feedback GEVEN, meer dan van ontvangen."

Simone “ Gebruik een exitticket, einde les "voor je gaat, vul even deze 3 vragen in" (vragen als wat heb je geleerd, wat vraag je je nu nog af etc.), waarmee je de student ongemerkt laat reflecteren op het geleerde.